Proučite mogućnosti koje pruža BedBooking iOS


Preuzmite sada besplatno BedBooking iOS na svoj iPhone ili tablet iPad. Saznajte kako možete usavršiti izvršavanje rezervacija preko aplikacije.

BedBooking iOS radi također u offline režimu. Aplikacija nema ograničenja u broju soba, korisnika ili periodu primene.

PREUZMI

Funkcije BedBooking iOS


Saznajte više o mogućnostima mobilne aplikacije BedBooking iOS.

Oprostite! Detaljan popis funckija dostupnih u aplikaciji BedBooking iOS je u fazi pripreme.

Mobilnost

Radite s planom rezervacije sa bilo kojeg mjesta.

Sudijeljenje

Dijelite kalendar sa svojim suradnicima.

Sinkroniranje

Upravljajte svojim rezervacijama bez brige o poklapanju se datuma.

Dostupnost

Vršite rezervacije pomoću telefona, tableta i računala.

Offline

Koristite kalendar također i u offline režimu.

Multiplatforma

Upravljanje rezervacijama s uređaja sa sistemom Android i iOS.

BedBooking iOS


Pokušajte besplatni rad sa BedBooking Android. Saznajte kako jednostavno upravljati kalendarom rezervacija pomoću telefona i tableta. Preuzmite aplikaciju iz Google Playa.

Pitanja i pomoć


Više informacija o BedBooking Android mobilnoj aplikaciji možete pronaći u FAQ. Ako je potrebno, kontaktirajte nas.

KONTAKTIRAJTE NAŠ