FAQ - BedBooking Integracja z Booking.com -Pomoc


W FAQ BedBooking - Integracja z Booking.com znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące synchronizacji danych z Booking.com

Dwukierunkowa synchronizacja danych zapewnia:
• Eksport cen i dostępności pokoi z systemu BedBooking do Booking.com,
• Import rezerwacji pochodzących z Booking.com do systemu BedBooking.

Dodając nową rezerwację w systemie BedBooking bądź zmieniając cennik, zmiany zostaną automatycznie odzwierciedlone w systemie Booking.com Extranet.
Dzięki temu w kalendarzu rezerwacji BedBooking masz wszystkie rezerwację w jednym miejscu, bez konieczności ręcznego przepisywania rezerwacji między systemami czy też otwieraniem i zamykaniem dostępności w Extranecie.

Konfiguracja w panelu Extranet (w Booking.com) umożliwia wybór jednego z trzech wariantów wymiany danych:
1. Eksport cen i dostępności pokoi (wysyłanie danych z BedBooking do Booking.com).
2. Import rezerwacji (wysyłanie danych z Booking.com do BedBooking).
3. Eksport cen i dostępności pokoi i import rezerwacji (dwukierunkowa wymiana danych).

Więcej informacji dotyczących procesu integracji BedBooking z Booking.com znajdziesz w pliku PDF z Booking.com.

Synchronizacja danych jest wykonywana zgodnie z zaleceniami Booking.com.
Jeżeli na kalendarzu BedBooking dokonasz zmiany, np. dodasz nową rezerwację, zmienisz termin rezerwacji, przeniesiesz rezerwację do innego pokoju lub usuniesz rezerwację z kalendarza, to automatycznie przekażemy tą informację do Booking.com w celu aktualizacji dostępności Twojej oferty.
Informację o nowych rezerwacjach pochodzących z Booking.com pobieramy co 1 minutę, tak aby Twój kalendarz BedBooking był cały czas aktualny.

Tak. Jeżeli zarejestrujesz nowe Konto w systemie BedBooking, to podczas 30 dniowego okresu próbnego będziesz mógł skorzystać z modułu Integracja z Booking.com za darmo. Jest to czas na to, abyś mógł sprawdzić, czy dostępna funkcjonalność w BedBooking spełnia Twoja potrzeby.
Po wygaśnięciu darmowego okresu próbnego, synchronizacja danych z Booking.com zostanie wyłączona. Nie ponosisz, żadnych opłat z tego tytułu.

Aby użytkownik mógł skorzystać z funkcjonalności wymiany danych z Booking.com, należy:
• posiadać aktywną usługę Premium na swoim Koncie,
• dokupić dodatkową usługę Integracja z Booking.com,
• wskazać BedBooking jako Channel Manager w Booking.com Extranet,
• przeprowadzić proces konfiguracji synchronizacji za pomocą kreatora konfiguracji,
• potwierdzić w Extranet (Booking.com) połączenie z channel manager (BedBooking).

Zobacz jak wygląda proces połączenia BedBooking z Booking.com

BedBooking - Booking.com Krok1-Wstep

Więcej informacji dotyczących procesu integracji BedBooking z Booking.com znajdziesz w pliku PDF z Booking.com.

Zaloguj się do swojego Konta w systemie BedBooking i przejdź do formularza zamówienia dostępnego pod tym adresem https://panel.bed-booking.com/panel/premium/index i postępuj zgodnie z instrukcjami prezentowanymi na formularzu.
1. Podaj swoje dane bilingowe,
2. Zaznacz usługę Integracja z Booking.com oraz wybierz okres jej trwania,
3. Wybierz metodę płatności,
4. Sprawdź cenę i okres trwania usługi na Twoim Koncie.
5. Dokonaj płatności.
Po zaksięgowaniu płatności na koncie rozliczeniowym, aktywujemy Ci dostęp do modułu Integracja z Booking.com.

Aby skonfigurować BedBooking jako channel managera w Extranecie, wykonaj poniższe kroki:
1. Zaloguj się do systemu Booking.com Extranet, link: https://admin.booking.com.
2. Kliknij w ikonę „Konto” w prawym górnym rogu ekranu.
3. Wybierz opcję „Channel manager” z rozwijanego menu.
4. Wybierz BedBooking jako swojego dostawcę i wykonaj podane kroki, aby aktywować połączenie.

Więcej informacji dotyczących procesu integracji BedBooking z Booking.com znajdziesz w pliku PDF z Booking.com.

Prosimy cierpliwie czekać na dokończenie procesu konfiguracji Twojego konta. BedBooking oczekuje na przesłanie stosownego potwierdzenia z Booking.com. Jak tylko otrzymamy niezbędne informacje, zweryfikujemy je i skonfigurujemy Twoje konto w BedBooking. Poinformujemy Ciebie, gdy Twoje konto będzie już skonfigurowane.

W przypadku rozbieżności między:
a) Twoim adresem email używanym w Extranet (Booking.com) a
b) Twoim adresem email używanym w BedBooking
otrzymasz od nas wiadomość email z prośbą o wskazanie adresu email używanego w BedBooking. Jest to dla nas informacja niezbędna do przeprowadzenia integracji Twojego konta z Booking.com. Jeśli nie odpowiesz na naszą wiadomość nie będziemy mogli kontynuować procesu integracji z Booking.com.

Jeśli w ciągu 7 dni nie otrzymamy od Ciebie wymaganych informacji (adres emial) prośba o integrację zostanie anulowana.

Więcej informacji dotyczących procesu integracji BedBooking z Booking.com znajdziesz w pliku PDF z Booking.com.

Twoje konto BedBooking zostało poprawnie powiązane z Twoim obiektem noclegowym w Booking.com. W celu uruchomienia wymiany danych pomiędzy systemami, musisz wskazać, które pokoje chcesz udostępnić w ofercie Booking.com. W tym celu zaloguj się do aplikacji internetowej BedBooking (https://bed-booking.com/pl/logowanie/) i uruchom Kreator konfiguracji z menu „Integracje -> Booking.com” lub kliknij ten link https://panel.bed-booking.com/panel/booking/integration i postępuj zgodnie z instrukcjami prezentowanymi na ekranie.

Po otrzymaniu od nas (BedBooking) emaila z potwierdzeniem nadania „Booking.com Property ID” prosimy o potwierdzenie połączenia z channel manager (BedBooking) w Extranet (Booking.com).

Dzięki Kreatorowi integracji Booking.com skonfigurujesz wymianę danych z Booking.com. Zaloguj się do aplikacji internetowej BedBooking i uruchom menu Integracje -> Booking.com

Krok 1: Wstęp – prezentuje ogólne informacje na temat konfiguracji systemu.

BedBooking - Booking.com Krok1-Wstep

Krok 2: Waluta i ceny – zweryfikuj czy waluta w Twoim cenniku jest zgodna z walutą Booking.com. Jeżeli nie, to konieczne zaktualizuj walutę i cennik. Zweryfikuj aktualne ceny w cenniku BedBooking dla poszczególnych pokoi. Jeżeli zajdzie potrzeba, to z tego poziomu możesz zaktualizować swój cennik.

BedBooking - Booking.com Krok2 Waluta i ceny

Krok 3: Łączenie pokoi – wskaż, które pokoje BedBooking mają być dostępne w ofercie Booking.com. Wskaż pokoje BedBooking o tej samej pojemności i standardzie i połącz je z wybranym pokojem Booking.com. Operację wykonaj dla wszystkich pokoi dostępnych w ofercie Booking.com.

BedBooking - Booking.com Krok3 Laczenie pokoi

Informacje o połączonych pokojach BedBooking i Booking.com znajdziesz w sekcji „Połączone pokoje” . Jeżeli błędnie połączyłeś pokoje, zawsze możesz usunąć błędną konfigurację, za pomocą przycisku „Rozłącz” .

BedBooking - Booking.com Krok3 Laczenie pokoi - Polaczone pokoje

Krok 4: Kategorie cenowe – przyporządkuj ceny pochodzące z cennika BedBooking dla odpowiednich kategorii cenowych Booking.com. Użyj przycisku:
• „Skonfiguruj” w celu skonfigurowania ceny dla wybranej kategorii cenowej,
• „Edytuj” w celu dokonania zmian w cenie, dla uprzednio skonfigurowanej kategorii cenowej,
• „Usuń konfigurację” , jeżeli nie chcesz, aby BedBooking automatycznie aktualizował cenę dla wybranej kategorii cenowej.

BedBooking - Booking.com Krok4 Kategorie cenowe

Podczas konfiguracji kategorii cenowej będziesz proszony o wskazanie Ceny podstawowej oraz Wyżywienia. Dzięki temu będziesz wiedział, jaka cena będzie prezentowana w Booking.com dla wybranej kategorii cenowej.

BedBooking - Booking.com Krok4 Kategorie cenowe - Konfiguracja

UWAGA: Pamiętaj, że prezentowane ceny pochodzą z Cennika BedBooking. Jeżeli prezentowana cena, którą zamierzamy przesłać do Booking.com jest nieprawidłowa, zaktualizuj swój cennik BedBooking dla każdego pokoju i terminu.

Krok 5: Synchronizacja – włącz lub wyłącz synchronizację danych z Booking.com w dowolnym momencie. Domyślnie synchronizacja danych jest wyłączona. Jeżeli uważasz, że jesteś gotowy na uruchomienie synchronizacji danych, przesuń suwak „Ustawienia synchronizacji” na pozycję „włączona” i „Zapisz” ustawienia. Od tego momentu automatycznie synchronizowane są dane pomiędzy systemami. Informacje o postępach synchronizacji danych znajdziesz w nowym panelu powiadomień.

BedBooking - Booking.com Krok5 Synchronizacja

Zaloguj się teraz do Extranetu i przekonaj się, że ceny i dostępność zostały zaktualizowane w Twojej ofercie Booking.com.

W przypadku opóźnień transmisji danych może okazać się, że pojawi się konflikt rezerwacji, tzn., że co najmniej dwie rezerwacje (jedna rezerwacja pochodząca z kalendarza BedBooking, druga rezerwacja pochodząca z Booking.com) będą przypadać na ten sam termin w ramach tego samego pokoju. W takim wypadku, rezerwacja pochodząca z Booking.com ma większy priorytet.
Rezerwacja pochodząca z kalendarza BedBooking zostanie oznaczona statusem = anulowana, a rezerwacja pochodząca z Booking.com zostanie zaprezentowana na kalendarzu BedBooking.
O takich sytuacjach zostaniesz powiadomiony w panelu „Powiadomienia” , dzięki czemu anulowaną rezerwację będziesz w stanie szybko obsłużyć, np. poprzez zmianę statusu rezerwacji (inny niż anulowana) i przeniesienie jej do innego pokoju.

BedBooking - Booking.com Konflikt

Przepraszamy za zaistniałą sytuację.
BedBooking dokłada wszelkich starań, aby system był wolny od błędów. Nie mniej jednak, z różnych przyczyn mogą pojawić się błędy w działaniu oprogramowania odpowiadającego za synchronizację danych. Naszym celem jest powiadomienie Ciebie o ewentualnych nieprawidłowościach i problemach z synchronizacją, tak abyś mógł odpowiednio zareagować i zarządzać swoim biznesem. Dlatego zostałeś poinformowany o błędzie synchronizacji w panelu „Powiadomienia” .

BedBooking - Booking.com Blad

Na powiadomieniu z błędem, skorzystaj z przycisku „Wyślij” . Dzięki temu, dział wsparcia BedBooking otrzyma wszystkie szczegółowe informacje na temat błędu synchronizacji i będzie mógł podjąć kroki zmierzające do usunięcia usterki.

Jeżeli okaże się, że błąd synchronizacji danych się powtarza i uniemożliwia Ci sprzedaż oferty w Booking.com, rozważ tymczasowe wyłącznie synchronizacji danych z Booking.com. Dzięki temu ręcznie będziesz mógł zarządzać dostępnością i cenami w Extranecie.

Gdy wdrożymy stosowną poprawkę, będziesz mógł ponownie włączyć synchronizację danych z Booking.com.

Jeżeli wskazałeś BedBooking jako Channel Manager w Extranecie, to ceny i dostępność są aktualizowane na bieżąco na podstawie danych otrzymanych z systemu BedBooking (zgodnie z Twoją konfiguracją). W takim wypadku nie ma możliwości ręcznej edycji cen i dostępności z poziomu Extranetu.
Jeżeli chcesz ponownie ręcznie zarządzać cenami i dostępnością swojej oferty w Booking.com, wyłącz synchronizację danych.

W celu prawidłowego wyłączenia synchronizacji danych pomiędzy systemami wykonaj następujące kroki:
System BedBooking:
1. Zaloguj się do aplikacji internetowej BedBooking i uruchom menu Integracje -> Booking.com.
2. W Krok 5: Synchronizacja przesuń przycisk Ustawienia synchronizacji na pozycję wyłączonaZapisz ustawienia.

Booking.com Extranet:
1. Zaloguj się do systemu Booking.com Extranet,
2. Kliknij w ikonę „Konto” w prawym górnym rogu ekranu.
3. Wybierz opcję „Channel manager” z rozwijanego menu.
4. Kliknij „Wyłącz”, aby usunąć połączenie z aktualnym dostawcą.

Jeżeli jesteś zdecydowany i chcesz całkowicie zrezygnować z synchronizacji danych z Booking.com, to dodatkowo skontaktuj się z działem wsparcia BedBooking na adres support[at]bed-booking.com.

Usługa synchronizacji danych z Booking.com została wyłączona na Twoim koncie przez dział wsparcia BedBooking. Żadne dane pomiędzy systemami nie są już synchronizowane dla wskazanego obiektu noclegowego w Booking.com (Property ID).
Zalecamy usunięcie BedBooking jako Channel Managera w Extranecie.
Możesz od teraz w dowolny sposób edytować swoje pokoje.

Usługa synchronizacji danych z Booking.com została przekonfigurowana na Twoim koncie przez dział wsparcia BedBooking. Dane pomiędzy systemami nie są już synchronizowane dla wskazanego starego obiektu noclegowego w Booking.com.
Powinieneś na nowo przeprowadzić proces konfiguracji i uruchomić wymianę danych dla nowego obiektu noclegowego Booking.com.

Ze względu na ograniczenia techniczne, nie ma takiej możliwości. Aby móc wymieniać dane z Booking.com dla dwóch różnych obiektów noclegowych, potrzebujesz również dwóch niezależnych kont w systemie BedBooking.

Jeżeli na Twoim koncie BedBooking istnieje możliwość synchronizacji danych z Booking.com, to w trosce o bezpieczeństwo synchronizacji danych, zmiany które możesz wykonywać na pokojach zostały celowo ograniczone. Możliwość edycji pokoi jest dostępna z poziomu aplikacji internetowej BedBooking.
Jeżeli chcesz edytować w dowolny sposób pokój BedBooking, najpierw rozłącz ten pokój z pokojem Booking.com w „Krok 3: Łączenie pokoi” w ramach kreatora konfiguracji.
Usunięcie pokoju jest możliwe tylko, jeżeli nie ma w nim oczekiwanych rezerwacji pochodzących z serwisu Booking.com. Możesz przenieść rezerwacje pochodzące z Booking.com do innego pokoju, dzięki czemu będziesz w stanie usunąć pożądany pokój z systemu.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub skontaktuj się z działem wsparcia pod adresem e-mail support[at]bed-booking.com.

Więcej informacji dotyczących procesu integracji BedBooking z Booking.com znajdziesz w pliku PDF z Booking.com.

Tak. Możesz korzystać z wymiany danych w jednym z 3 wariantów:
1. Eksport cen i dostępności pokoi (z BedBooking do Booking.com).
2. Import rezerwacji (z Booking.com do BedBooking).
3. Eksport i import (dwukierunkowa wymiana wszystkich danych).

Więcej informacji dotyczących procesu integracji BedBooking z Booking.com znajdziesz w pliku PDF z Booking.com.

Wszystkie rezerwacje pochodzące z BedBooking lub Booking.com są bezpieczne. Po aktywacji integracji żadne rezerwacje nie zostaną skasowane lub nadpisane. Nie dojdzie również do konfliktu terminów rezerwacji (ang. „overbooking”). Dotyczy to zarówno rezerwacji w przeszłych terminach jak i przyszłych terminach.

Wynika to z tego, że aktywacja wymiany danych między BedBooking a Booking.com spowoduje wymianę danych o nowo dodawanych rezerwacjach.

Wszystkie rezerwacje wprowadzone przed połaczeniem BedBooking z Booking.com powinieneś przepisać manualnie (ręcznie). Dotyczy to przede wszystkim rezerwacji utworzonych dla terminów w przyszłości.

Nie. Jeśli chcesz korzystać z eksportu cen i dostępności pokoi (z BedBooking do Booking.com) to powinieneś wykonać konfigurację restrykcji w cenniku BedBooking. Jeśli nie wykonasz konfiguracji restrykcji w cenniku BedBooking, to w cenniku Booking.com również nie będzie żadnych restrykcji. Pamiętaj, że konfiguracja cen w BedBooking nadpisuje konfigurację cen w Booking.com. Brak restrykcji w cen BedBooking spowoduje brak restrykcji w cen w Booking.com.

Nie. Po aktywacji połączenia twoja konfiguracja warunków anulowania rezerwacji (ang. „policy”) nie ulega modyfikacji. Nie musisz wykonywać tej konfiguracji ponownie. Ustawienia nie są kasowane ani nadpisywane.

Prawdopodobnie klient anulował swoją rezerwację samodzielnie w Booking.com.
Zaloguj się do Extranet (w Booking.com) i sprawdź status tej rezerwacji.

Automatyczne anulowanie rezerwacji pochodzących z Booking.com dotyczy tylko rezerwacji, które w sposób automatyczny zostały zaimportowane z Booking.com.

Jeżeli przed ustanowieniem połączenia manulanie (ręcznie) przepisałeś rezerwację z Booking.com do BedBooking, to musisz również manualnie (ręcznie) anulować tą rezerwację w systemie BedBooking (tak samo jak to wykonywałeś to jeszcze przed nawiązaniem połączenia z Booking.com).

Takie sytuacje mogą wystąpić w okresie przejściowym. Tuż po nawiązaniu połączenia z Twoim obiektem noclegowym. Im dłużej i nieprzerwanie będziesz korzystał z automatycznej synchronizacji danych, tym takich sytuacji będzie mniej, ponieważ każda rezerwacja dodana automatycznie (przez połączenie z Booking.com) będzie również automatycznie anulowana.

Pierwsza wersja integracji BedBooking z Booking.com nie obsługuje importu danych kart kredytowych. Wynika to z tego, że przetwarzanie i przechowywanie danych o kartach kredytowych wymaga podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac, które w znaczący sposób opóźniły by termin wdrożenia integracji z Booking.com. Chcąc jak najszybciej dostarczyć integrację z Booking.com (w podstawowej funkcjonalności) zrezygnowaliśmy z obsługi danych kart kredytowych.

Jeśli w Extranet (Booking.com) połączysz kilka pokoi w jeden typ pokoju, to umożliwisz klientom wykonywanie rezerwacji w terminach dostępnych dla typu pokoju w Extranet (grupie pokoi). Oznacza to, że gość hotelowy może wykonać rezerwację, która będzie złożona z wolnych terminów w kilku różnych pokojach. Poniżej przykład.

W Extranet (Booking.com) 3 pokoje (Pokój 1, Pokój 2, Pokój 3) zostały połączone w 1 typ pokoju (zasób):
Pokój 1 posiada wolny termin od 10 do 11 maja.
Pokój 2 posiada wolny termin od 11 do 12 maja.
Pokój 3 posiada wolny termin od 12 do 13 maja.

Extranet - Kalendarz rezerwacji

Terminy dostępne w tym typie pokoju (3 pokoje) pozwalają na wykonanie klientom różnych długości rezerwacji:

Rezerwacja 1 dniowa:
Pokój 1 (od 10 do 11 maja),
Pokój 2 (od 11 do 12 maja),
Pokój 3 (od 12 do 13 maja).

Rezerwacja 2 dniowa:
Pokój 1 (od 10 do 11 maja) + Pokój 2 (od 11 do 12 maja)
Pokój 2 (od 11 do 12 maja) + Pokój 3 (od 12 do 13 maja)

Rezerwacja 3 dniowa w:
Pokój 1 (od 10 do 11 maja) + Pokój 2 (od 11 do 12 maja) + Pokój 3 (od 12 do 13 maja)

Jeśli klient wykona rezerwację w terminie, który będzie odnosił się do więcej niż jednego pokoju, to po wysłaniu tej rezerwacji (z Extranet do BedBooking) może dojść do anulowania rezerwacji w BedBooking. Wynika to z tego, że pokoje są grupowane wg typu pokoju wyłącznie w Extranet (Booking.com). W BedBooking każdy pokój jest traktowany oddzielnie (podobnie jak w Airbnb).

BedBooking - Kalendarz rezerwacji

Jak rozwiązać ten problem?
Proponujemy rozważenie dwóch rozwiązań:

Rozwiązanie optymalne:
1. Nie grupuj pokoi w jeden typ pokoju w Extranet (Booking.com). Każdy pokój w Extranet dodaj osobno. Zamiast jednego typu pokoju będziesz widział trzy pojedyncze pokoje (podobnie jak w Airbnb). Połącz pokoje BedBooking w taki sposób, aby każdy pokój BedBookng miał przypisany tylko i wyłącznie jeden pokój w Booking.com.

Rozwiązanie dopuszczalne:
1. W systemie BedBoking połącz tylko 1 pokój BedBooking z jednym typem pokoju Booking.com, nawet jeżeli masz więcej wolnych pokoi w BedBooking tego samego typu.

2. W BedBooking przenoś rezerwacje z pokoju połączonego z Booking.com do innych pokoi niepołączonych z Booking, które posiadają wolny termin. Dzięki przeniesieniu rezerwacji z pokoju połączonego z Booking.com do innego wolnego pokoju, twoj pokój w Booking.com znowu będzie dostępny w sprzedaży (zwiększy dostępność z 0 na 1).

Jeśli w Extranet (Booking.com) skonfigurowałeś cenę w trybie „fixed occupancy”, to prawdopodobnie sprzedajesz te pokoje w różnych cenach (w zależności od ilości osób).

Extranet - Booking.com - Pokój

BedBooking dostarcza możliwość swobodnej konfiguracji za niepełne obłożenie dla:
a) wybranego terminu,
b) wybranego pokoju.

Zobacz jak w BedBooking skonfigurować cenę za nocleg dla niepełnego obłożenia.

1. Zaloguj się do aplikacji BedBooking.

2. Z menu wybierz opcję „Cennik” i kliknij opcję „Edytuj”.

BedBooking - Cennik - Konfiguracja - Niepełne obłożenie

3. Wybierz termin, dla którego chcesz skonfigurować cenę za nocleg (dla niepełnego obłożenia) i kliknij opcję „Edytuj” (ikona ołówka).

4. Odznacz opcję „Stała cena – niezależnie od ilości osób”.

BedBooking - Cennik - Konfiguracja - Niepełne obłożenie

5. Kliknij przycisk „Zapisz” (ikona dyskietki) aby zapisać ustawienia.

6. Wybierz pokój, dla którego chcesz skonfigurować cenę za nocleg (dla niepełnego obłożenia) i kliknij opcję „Edytuj” (ikona ołówka).

BedBooking - Cennik - Konfiguracja - Niepełne obłożenie

7. Rozwiń opcję „Niepełne obłożenie” i wpisz cenę za nocleg dla niepełnego obłożenia.

BedBooking - Cennik - Konfiguracja - Niepełne obłożenie

8. Kliknij przycisk „Zapisz” (ikona dyskietki) aby zapisać ustawienia.

UWAGA!
Pamiętaj aby skonfigurować cenę dla niepełnego obłożenia we wszystkich terminach i pokojach.

BedBooking wspiera następujące modele cenowe:

– Maximum/single model (tłum. Maksymalne obłożenie / pojedyncze wykorzystanie)
– Derived pricing model (tłum. Pochodny model cenowy)
– Occupancy-based pricing model (tłum. Model cenowy oparty na obłożeniu)

Niewspierane modele cenowe:

– Length-of-stay model (tłum. Model długości pobytu)

1. Maximum/single model (tłum. Maksymalne obłożenie / pojedyncze wykorzystanie) – podaje się stałą cenę za cały pokój (niezależnie od ilości osób). Opcjonalnie, można też wprowadzić cenę za pokój dla pojedynczej osoby.

2. Derived pricing model (tłum. pochodny model cenowy) – w pierwszej kolejności ustanawia się cenę dla standardowej liczby osób (podstawowej). Następnie wprowadza się stawkę (offset) wyrażoną kwotowo lub procentowo. Gdy liczba osób jest inna niż określona przez cenę standardową, offset zostaje dodany lub odjęty do / od ceny standardowej. W takim modelu cenowym, jedynie cena standardowa (podstawowa) wysyłana jest z systemu BedBooking do Booking.com Extranet. Cena dla pozostałej liczby osób, wyliczana jest automatycznie w systemie Booking.com.

3. Occupancy-based pricing (OBP) model (tłum. Model cenowy oparty na obłożeniu) – określa się cenę dla każdej kombinacji typu pokoju, daty i liczby osób. W przeciwieństwie do ‚Derived pricing model’ (pochodnego modelu cenowego) nie określa się stawki ‚offsetu’ w oparciu o cenę standardową. Zamiast tego podaje się bezwzględną kwotę dla każdej liczby osób.

1. Maximum / single model (tłum. Maksymalne obłożenie / pojedyncze wykorzystanie) – wybierz ten model, jeżeli sprzedajesz cały pokój niezależnie od ilości osób.

2. Derived pricing model (tłum. pochodny model cenowy) – z uwagi na stopień skomplikowania nie polecamy tego modelu cenowego. Korzystniejsze będzie użycie ‚Occupancy-based pricing (OBP) model’.

3. Occupancy-based pricing (OBP) model (tłum. Model cenowy oparty na obłożeniu) – wybierz ten model, jeśli Twoje ceny zależne są od ilości osób (niepełne obłożenie).

1. W Booking.com Extranet anuluj swoje połączenie z BedBooking, jako Channel Manager.

2. Skontaktuj się z lokalnym opiekunem swojego konta Booking.com i poproś o skonfigurowanie nowego modelu cenowego dla swoich pokoi i planów cenowych. Stare i nieaktualne plany cenowe będzie można usunąć.

3. Ponownie wskaż BedBooking, jako swój Channel Manager w Booking.com Extranet. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4. W aplikacji internetowej BedBooking przejdź do Kreatora konfiguracji (https://panel.bed-booking.com/panel/booking/integration) i ponownie wykonaj konfigurację połączenia (mapowanie pokoi i kategorii cenowych).

5. Postępuj zgodnie z otrzymanymi instrukcjami w celu ponownego aktywowania połączenia BedBooking jako Channel Manager.