FAQ - BedBooking iOS Pomoc


W FAQ BedBooking iOS znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące aplikacji pobranej z AppStore.

1. Kliknij i przytrzymaj ikonę pokoju.
2. Przenieś pokój w wybrane miejsce.

Kalendarz rezerwacji w aplikacji iOS obsługuje gesty ściskania i rozciągania.
1. Aby zwiększyć ilość dni wyświetlanych w kalendarzu użyj gestu ściskania.
2. Aby zmniejszyć ilość dni wyświetlanych w kalendarzu użyj gestu rozciągania.

1. Otwórz dowolną rezerwację.
2. Kliknij w ikonę otwierającą menu z opcjami.
3. Kliknij w ikonę dodawania i ukrywania opcji.
4. Wybierz opcje, które chcesz dodać lub ukryć w formularzu rezerwacji.
5. Zapisz ustawienia.

Aplikacja BedBooking korzysta z domyślnego klienta poczty. Aby skorzystać z możliwości wysyłania wiadomości email w aplikacji BedBooking, należy skonfigurować zewnętrznego klienta pocztowego.