14.07.2020

Dotacje na kapitał obrotowy w BedBooking


FE_POIR_poziom_pl-1

BedBooking Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Dotacja na kapitał obrotowy w BedBooking” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Cele projektu

Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa przez okres 3 miesięcy.
Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.09.2020.

Dofinansowanie projektu

Wartość dofinansowania projektu wynosi 26 508,03 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 26 508,03 PLN.

Opis projektu

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)