Plan integracji


Szczegółowe informacje dotyczące stanu prac nad integracją BedBooking z Airbnb.com (iCalendar)

Etap 0
Rozpoznanie wymogów integracji z iCalendar. Opracowanie koncepcji integracji. Przygotowanie planu prac.
Status: WYKONANE

Etap 1
Przygotowanie kreatora integracji.
Status: WYKONANE

Etap 2
Komunikacja z kalendarzami Google (eksportowanie i importowanie rezerwacji z plików iCalendar).
Status: WYKONANE

Etap 3
Prace wykończeniowe i obsługa błędów synchronizacji.
Status: WYKONANE

Etap 4
Testy regresyjne i obciążeniowe. Przeprowadzenie testów w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości. Naniesienie poprawek i kolejne testy.
Status: WYKONANE

Etap 5
Wdrożenie produkcyjne. Udostępnienie modułu integracyjnego z iCalednar w systemie BedBooking.
Status: OCZEKUJE NA REALIZACJĘ

Planowany termin ukończenia prac: 2018

Pytania i pomoc


Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt.

NAPISZ DO NAS